04.06.2013
NÖROLOJİDE TARTIŞMALI KONULAR 2. DÜNYA NÖROLOJİ KONGRESİ (CONY) 2008

George Vithoulkas : Homeopati üzerine davetli konuşmacı 

Modern tıp tarihinde ilk defa homeopati Dünya Nöroloji Kongresine  davet edildi.  2. Dünya Nöroloji kongresinin  açılış gününde  homeopatinin görüşlerini anlatmak üzere Georg Vithoulkas şeref misafiri olarak davet edildi.  www.comtecmed.com/cony

23 Ekim 2008 de  Atina Hilton Otelde açılışı yapılan konreye bir çok tanınmış bilim adamı davet li idi. 

Homeopati bilim midir? temalı  konuşmasında  George Vithoulkas , son onbeş yılda homeopati alanındaki meydana gelen etkileyici gelişmeleri anlattı.

Homeopatinin temel prensiplerini anlatan George Vithoulkas dünya üzerindeki binlerce homeopatin  kronik hastalıkların tedavisindeki klinik deneyim ve başarıları göz önüne alındığında  homeopatinin ispatlanmış bir tedavi şekli olduğu sonucuna varılacağını  ifade etti.

Bunun homeopatinin herşeyi tedavi edeceği anlamına gelmeyeceğini  ifade ederken honeopatinin birçok tedavi sisteminden biri olduğunu vurguladı. Tüm bu açıklamaların yanında homeopatinin  önyargısız , bilimsel bir tartışma ile ele alınması gerektiğini savundu.

Homeopatinin temel kuramları, kişiye özel tedavi prensibi gibi konulara açıklık getiren George Vithoulkas kendisinin geliştirmiş olduğu “hastalığın tanımı” ile ilgili yeni bir teoriden söz etti;

“Hastalığın oluşumundaki  birleşik süreç”

Kronik ya da akut hastalığın altında yatan ana sebep: enflamasyondur. Akut enflamasyonda vücudun hastalıkla savaşı ateşin  yükselmesiyle olur. Böyle bir durumda ateş düşürülemez ama bastırılırsa  hastalık kronikleşir yani kalıcı olur.  Enflamasyon subakut seviyede devam eder.

George Vithoulkas,  organizmanın sağlık seviyesini (başka bir deyişle organizmadaki  hastalıkları ve bu hastalıkların  ciddiyetini) belirlemek ve değerlendirebilmek için kullandığı “Sağlığın 12 seviyesi” teorisini anlattı.  Kişinin bağışıklık sisteminin durumunu anlayıp, yorumlamaya yarayan bu kavram George Vithoulkas’ ın 50 senelik meslek hayatında onbinlerce hastayı tedavi ederken yaptığı klinik incelemelerden

yola çıkarak oluşturduğu bir kavramdır.