SAĞLIK NEDİR?  NASIL ÖLÇÜLÜR?
04.06.2013
SAĞLIK NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR?

Vücudumuzda  hayatımızın herhangi zor, stresli bir döneminin arkasından hastalığa dönüşebilecek tohumlar barınmaktadır. Sağlıkla ilgili bilim dallarının ilk yaptıkları; herkes tarafından kabul edilen bir sağlık tanımlaması ortaya koymaktır. Bu tanımlama tedavi döneminde  hastalığın iyileşme sürecini anlayıp yorumlamaya yarar. Seneler süren çalışmalarım sonunda hastalıkların sebebinin yanlız bakteri veya virus olmadığını ,zihinsel (mental) ve duygusal sebeplerin de önemli rol oynadığını  anladım. Aşağıda bunu anlatmaya çalışacağım.

 

Her tıbbi uygulamada ağrı ve iltihap tedavi edildiğinde hasta iyileşmiş, tedavi bitmiş kabul edilir.  Halbuki tedavi bittikten sonra çoğu zaman  hastanın  immün sisteminde veya hormonal sisteminde  daha da önemlisi hastanın  zihinsel veya duygusal yapısında devam eden  kronik hastalık vardır. Bu noktada “tedavi”den ne anladığımızı  tekrar düşünmemiz  gerekir.   Hastalık tedavi edildimi yoksa hastalığın semptomları mı ortadan kalktı (bu tedavi ettiğimiz anlamına gelmez) yada derin bir düzeyde  hastalık  devam ediyormu 

 

İnsan 1- fiziksel,  

            2-duygusal (fizikselden daha derin),

            3-zihinsel  (en derin) bir varlık olduğuna göre insan sağlığını bu 3 seviyede tanımlamak çok önemlidir. 

 

Fiziksel Sağlık

 

Hastalık ne düzeyde olursa olsun, kendini nasıl belli ederse (ağrı, huzursuzluk, halsizlik vb) etsin her durumda kişiyi kısıtlayan bir olgudur.

Sağlık özgür (ağrı, halsizlik vb gibi kısıtlamaların kıskacında olmadan) düşünebilme dolayısıyla hür iradeyi kullanabilme, kendini  iyi hissetme, mutlu olmaktır. Bağımsızlık (tüm ağrı ve acılardan bağımsız olma) benim için sağlığı anlatan anahtar kelimedir.

Fiziksel, duygusal  ve zihinsel olmak üzere 3 ana seviyeden bahsetmiştik.Kişi bir seviyede hasta diğer seviyede sağlıklı olabildiğine göre her 3 seviye için farklı tanımlamalar vereceğim.

Örneğin şizofrenik bir hasta zihinsel ve duygusal seviyede ağır hasta olmakla beraber fiziksel seviyede sağlıklı olabilir. (test sonuçları normal aralıklarda olmak kaydı ile) Zihinsel seviyede ağır hasta olan zihin özürlü hastaların fiziksel hastalığa yakalanmadıkları bilinen bir gerçektir. Fakat zihinsel seviyede sağlıklı insanlar birçok fiziksel rahatsızlıkdan şikayetci olabilirler. Fiziksel seviyede sağlık; ağrısız olma ve kendini iyi hissetme halidir.

Duygusal sağlık

 

Duygusal hastalıkların kökeninde kişinin aşırı tutkuları ve yoğun duygusallıkları  yatmaktadır.

Sebebi ne olursa olsun duygularda aşırılık, duygusal seviyede hastalık belirtisidir ve arkasından muhakkak bir fiziksel hastalık ortaya çıkacaktır.

Kıskanç bir eşin kontrolsüz saldırgan tutkusu sonunda üçüncü kişiye zarar verecek boyutlara ulaşıyorsa (çünkü bu kişiyi sevgilisini veya eşini elinden alacak bir tehdit olarak görmektedir) bu derece yoğun olan kıskançlığın kökeninde aşk, sevgi değil hasta ruh hali yatmaktadır.

Mantık ve anlayışdan uzak, kültür ve ideallerden yoksun her türlü fanatizm, dogmatizm sağlıksız ruh haline işarettir,  sonu kişisel veya toplumsal yıkımla biter.

Duygusal ihtiyaçları ve duygusal güvensizliği çoğu zaman gerçek sevgi ve bağlılıkla karıştırırız halbuki gerçek sevgi şartsız özveri ister. Aşırı duygusal bağlılık kişiyi istek ve beklenti içine sokar.Tutkunun diğer ucu apati, aşırı ilgisizlik de hastalıklı bir ruh halidir. Bu iki kutbun ortasında, dengeli bir ruh hali en sağlıklısıdır.

Duygusal sağlık , tutkulardan  uzak , olumlu ve dingin olmaktır.

Zihinsel (Mental) Sağlık

 

Zihinsel sağlığı tanımlamak pek kolay değildir. Seneler süren tecrübelerimden çıkardığım sonuç;  zihinsel sağlık bencillik,kendini beğenme,gurur ve sadece kişisel çıkarlarını gözetme gibi düşüncelerden büyük ölçüde etkilenen durumdur. Kişi ne kadar bencil, kendine dönükse zihinsel hastalık seviyesi o kadar artacaktır.

Bencil kişinin otorite, bilgi ve becerilerinin sorgulanması durumunda reaksiyonu  düşmanca olacaktır. Aynı statü, bilgi ve becerilere sahip mutevazi bir kişi ise kendisine yönlendirilen kritikler haksız bile olsa durumu olumlu değerlendirerek , yeni bir tartışma, düşünme fırsatı olarak algılayacak ve reaksiyonlarını da ona göre ayarlayacaktır.

 Kabul etmeliyiz ki günümüz kültüründe geçerli olan düşünce şekli çerçevesinde bencil, gururlu, materyalist yaklaşımdan sıyrılmak pek kolay değildir. Kişisel çıkarlarımızın peşinden koşarken objektif ve yeni fikirlere açık olmalıyız. Ben odaklı  olmanın  dereceleri vardır,bu düşünceler çoğalıp arttıkca zihinsel hastalık olasılığı artmaktadır.

Zihinsel sağlık; hertürlü ben odaklı düşünceden uzak, berrak düşünerek gerçeği olduğu gibi algılayabilmektir.

 

Sağlık  kavramını kısaca şöyle tanımlayabiliriz:  Sağlık;

Kişinin   acısız , ağrısız kendini  mutlu  hissederken her türlü tutkudan uzak, dingin olması ve bencillikden arınmış berrak düşüncelerle  gerçeği  olduğu gibi algılayabilmesidir.

Geleceğin insanını bir bütün olarak anlatan bu tanımlama çok  idealist bir model olup böyle  bir sağlık hali günümüzde pek mümkün değildir.

GEORGE VİTHOULKAS'IN "HOMEOPATİNİN PRENSİPLERİ KİTABINDAN" ALINMIŞTIR.