On-line Eğitim

On-line Eğitim
 

Prof. George Vithoulkas’ın dersleri “online-eğitim” sayesinde artık herkese ulaşabiliyor.

 

Bu program internet üzerinden takip edilen  ve Samuel Hahnemann’ın prensipleri üzerine kurulmuş   akademik bir eğitim programıdır.  Türkce alt yazılı olarak eğitim almak mümkündür. 

Theori, Materia Medika (Homeopatik Farmakoloji-Homeopatik ilaçların özelliklerini anlatan kitap), Repertorizasyon (Doğru ilacı bulmaya yardım eden sistem),Sorular ve Cevaplar, Ana başlıklar, Vakalar ve Analizleri  bölümlerinden oluşmaktadir. 

Homeopatide yeni bir çığır açan Vithoulkas’ın "Sağlık Seviyeleri Teorisi" kişinin ne kadar sağlıklı olduğunu belli kriterlerle inceleyip yorumlamaya yarayan teoridir. Öğrenciye yol gösterecek olan bu teori sayesinde homeopat,  hastasının  durumunu kavrayıp hastalığın evrelerini doğru yorumlayabilecektir.

Öğrenci  George  Vithoulkas’ın hasta ile ilk karşılaşıp anamnez yapmasındanbaşlayarak, nasıl analiz ettiği, nasıl sentezlediği, doğru homeopatik remediyi bulurken ne tip stratejileri takip ettiği, birkaç homeopatik remedi arasından bir tanesine karar verirken neleri dikkate aldığı gibi tüm detayları izleyip, öğrenme imkanı bulacaktır. 

Kurs süresince  aktif olan moderator-öğretmen  tüm sorulara cevap verecek, her modülün sonunda test yapacak  ve kurs sonunda final sınavlarını (internet üzerinden) verecektir. Kitaplar ücretsizdir. Forumda öğrenciler sorularını yazacaklar ve öğretmen cevap verecektir. Chat odasında öğrenciler fikir alışverişinde bulunabileceklerdir.

Program 300 saatlik video ve audio gösterimi, 300  çalışma saati  ve 150 saat süren klinik çalışma olmak üzere toplam 750 saatten  oluşmaktadır ve ingilizcedir. Kurs süresi 2 senedir. Öğrenci 2 sene boyunca kursu kendi ders takip programına göre istediği zaman izleyip takip edebilir.

Öğrencilerin 2 senelik programı en iyi şekilde takip edip öğrenebilmeleri için, haftada ortalama 7-10 saat zaman ayırmaları yeterli olmaktadır.

 

 

 

homeopati sertifika

homeopati diploma

KLASİK HOMEOPATİ ON-LİNE EĞİTİM PROGRAMI MÜFREDATI