On-line eğitime katılım ve devam şartları

On-line eğitime katılım ve devam şartları
 

GEORGE VİTHOULKAS KLASİK HOMEOPATİ EĞİTİM PROGRAMI TÜRKCE ALT YAZILIDIR. 

E-EĞİTİM PROGRAMINA KAYIT OLMA :

E-eğitim programına katılmak için aşağıdaki bilgilerin dikkatle okunup kabul edilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM PROGRAMININ  İÇERİĞİ

George Vithoulkas’ın klasik homeopati prensiplerine bağlı kalarak

geliştirip akademisinde uygulamakta olduğu eğitim programının aynısıdır.

EĞİTİM PROGRAMI VE İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN  SINAVLAR

Video ve audio formunda sunulan program altı bölümden oluşmaktadır: Teori, Materia Medica, Repertorizasyon, Sorular ve Cevaplar, Başlıklar, Vakalar ve Analizleri . George Vithoulkas ve akademinin tecrübeli eğitimcilerinden oluşan moderatörler öğrencilere eğitim süresince eşlik edeceklerdir.

Tamamı internet ortamında olmak üzere, her modülün sonunda ara sınav, eğitimin sonunda final sınavı ve eğitim süresince  öğrencilerin soru sorup, moderatorün cevaplayabileceği  forum  mevcutttur.

E-eğitim programı  300 saatlik  video & audio, 300 saatlik çalışma ve  150 saatlik klinik pratik olmak üzere toplam 750 saatlik bir pakettir.

Her videoya paralel olarak  Hahnemann, Kent and Vithoulkas’ın kitaplarından  ilgili bölümlerin okunup, çalışılması gerekmektedir.

Ödeme şartlarını yerine getiren öğrencilere  G. Vithoulkas’ın - The Science of Homeopathy, Levels of Health, New Model of Health and Disease & Homeopathy Medicine for the New Millennium ve Materia Medica Viva (12 vol.) kitapları ücretsiz olarak verilecektir.

KURS KATILIM ŞARTLARI

Öğrenciler sınavları almak ve ödevleri tamamlamak mecburiyetindedir. (Diploma yerine sadece kursa katılım belgesi almayı kabul eden öğrenciler sınavları yapmak mecburiyetinde değildir.) Öğrenci tüm eğitimi  kurs başlangıcından itibaren 2 sene içinde tamamlayacaktır. Elektronik platform 2 senelik süre için aktif kalmaktadır..

Ülkesinde homeopatik tedavi uygulayabilen tıp doktorları, diş doktorları,veterinerler, homeopatlar ve homeopat olmak isteyen adaylar  diploma sınavını alabilirler. Final veya bitirme sınavı sonunda  IACH (İnternational Academy of Classical Homeopathy) diplomasını almaya hak kazanan öğrencilerin sınavları takip eden  6 aylık süre içinde 10 hastanın(10 farklı vaka) anamnez, tedavi ve takiplerini yaparak bir rapor halinde sunması gerekmektedir.

Moderatör, öğrencinin kursa düzenli katılımını onayladıktan sonra , öğrenci gerekli sınavları alacaktır. (Öğrenci programı tamamladıktan sonra sınav tarih ve saatini kendisi belirleyebilir) Sınav sonuclarının açıklanmasından itibaren 1 ay içinde öğrenci elektronik sınav kağıtlarına her an ulaşabilir. Sınavı geçememesi durumunda sınavı 6 ay sonra tekrar alabilir.Sınavlardan  sonra vaka çalışmalarının yapılıp raporlanması halinde (eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 1 sene içinde vaka çalışmasının tamamlanıp sunulması gerekmektedir.)öğrenci diploma almaya hak kazanır.  Öğrencinin yaklaşımını ve konuya hakimiyetini doğru ölçebilmek için hastalar öğrenci tarafından tedavi edilip, takip edilmelidir. Diploma alamayan öğrencilere Kurs Katılım Sertifikası verilir. Bu sertifika öğrenciye hiçbir şekilde homeopatiyi uygulama hakkını vermez.

Homeopati bilminin bilimsel araştırmalarla daha çok desteklenmesi adına biyoloji,fizik, kimya, biyokimya ve benzeri alanlarda çalışan katılımcılara eğitim programımız açıktır.

ÖRNEK EĞİTİM VİDEOSU

Sitemizde izlenebilir.

ÖĞRENCİLERİN HAKLARI

Öğrenciler her dersi maksimum 3 defa olmak üzere  24 aylık bir zaman dilimi içinde istedikleri gün ve saatte izleyebilirler.

Öğrenciler platformda bulunan foruma soru sormak , fikir almak için katılabilirler. Moderatör tartışmaları yönlendirerek kişisel veya takım sorularının cevaplanmasını sağlayacaktır.

Moderatöre sadece ingilizce soru sorulabilir.Moderatör sorulara 24 saat içinde cevap vermek mecburiyetindedir.

Öğrencinin eğitimden ne derece faydalandığını ölçebilmek için tamamladığı ödevleri moderator kontrol eder.

SERTİFİKALAR

Sınavları başarı ile bitiren öğrenciler  Diploma veya Kurs Katılım Sertifikası almaya hak kazanırlar.

KATILIM İÇİN GEREKLİ OLAN TEKNİK ŞARTLAR

Minimum :
- Pentium IV 1.5GHz veya üstü 
- 512 MB  RAM
- 1024x768 pixel ekran
- Hoperlörler
- Internet Explorer, Firefox, Mozilla veya Safari browser
- Adobe Flash player plugin  versiyon 10 veya üstü

• En az  1Mbps of Download speed/rate  internet bağlantısı . Platform,  Adobe Flash Media Streaming Server kullanmaktadır. Uygun olan  Flash Player eğitim sayfasına entegre edilecektir.

KAYIT OLMA

Kayıt formunu doldurup gönderin. http://www.klasik-homeopati.com/e-learning-form/

Öğrencilerin kayıt formları ile birlikte CV lerini de göndermeleri gerekmektedir.