Sık Sorulan Sorular

Klasik homeopati nedir ve modern homeopatiden nasıl ayrılır?

Klasik homeopati Dr. Samuel  Hahnemann ın bulup, öğrettiği homeopatidir. Hastalığın her dönemi için tek bir ilaç kullanılır tezinden yola çıkmıştır. Simillinum:  hastaya ve onun hastalığına özel olan  homeopatik  remedi en derin ve en etkili tedaviyi sağlayan remedidir. Simillinum u bulmak ancak geniş bir analiz sonucu mümkündür dolayısıyla uzun zaman alan bir uğraştır ama ödülü gerçek derin tedavidir. Yapılan analizlerin sonunda doğru homeopatik remedi bulunamazsa tedavi ya etkili olmaz  yada çok az etkili olur. Modern homeopatide  hastaya aynı anda  birden fazla  homeopatik remedi verilir. Bu uygulama klasik homeopatinin  kabul etmediği bir uygulamadır ve pek tedavi ettiği söylenemez. 

Homeopatik remediler nelerden yapılır?

Homeopatik remedilerin ana maddeleri bitki özleri , hayvan sıvıları, metaller ve minerallerdir. Bu maddeler belli oranlarda seyreltme ve sallama işlemine tabii tutulur. Tıbbi etkileri insanlarda denenmiştir ve birçok batı ülkesinde özel laboratuvarlarda üretilip eczanelerde satılmaktadır.

Homeopatik remediler nasıl tedavi eder?

Canlı organizmanın zihinsel, duygusal ve fiziksel tüm seviyelerine etki ederek, bağışıklık sistemini güçlendirerek  vücudun hastalığı kendi kendine yenmesini sağlar.

Homeopatik remediler güvenlimidir?

Homeopatik remedilerin yan etkileri yoktur. Defalarca yapılan seyreltme işlemi istenilmeyen etkileri tamamen yok ederken diğer taraftan homeopatik remedinin tedavi edici etkisini arttırır. Her yaş grubu için tamamen güvenilir olup hamilelik ve emzirme dönemlerinde  kullanılabilir.

Homeopatik remediler bağımlılık yaparmı?

Hayır çünkü bu remediler kimyasal seviyede değil , enerji seviyesinde çalışır.

Homeopatik remedilerin istenmeyen kullanım sonrası etkileri varmıdır?

Hayır yoktur.  Bazı hastalar  tedavinin başladığı ilk günlerde  birkaç dakikadan birkaç güne kadar uzayabilen bir sürede önceden şikayetçi oldukları başağrısı, kaşıntı gibi zararsız ve önemsiz semptomları daha yoğun olarak hissedebilirler. Bunun sebebi, bağışıklık sisteminin uyarılıp harekete geçerek hastalığa karşı savaşa başlamasıdır.

Homeopatik remedi aldıktan sonra eş zamanda ortaya çıkan her semptom direkt homeopatik remediye bağlı olan, remedi alınması ile ortaya çıkan semptomlar olmayabilir. Üşütme, burun akması, gıda zehirlenmesi-ishali, kas tutulması- ağrıları gibi semptomlarla ilgili homeopata bilgi verilmelidir.

Homeopatik remediye bağlı olarak ortaya çıkan bu semptomlar tedavi anlamına mı gelir? Gerçek tedavinin başarılı olması için bu semptomlar gereklimidir?

Bu tip geçici semptomlar yaygındır ama kesinlikle olmalıdır diye bir kural yoktur. Tedavinin bir parçası olduğu anlamına gelmez, tedavinin başarılı olması için bu semptomların olması gerekmez.

Birkaç homeopatik remedi aynı anda mı alınmalıdır?

Klasik homeopatide böyle bir uygulama yoktur ancak  acil ve yaşamsal tehlike gösteren vakalarda  homepat böyle bir uygulama yapabilir.

Homeopatik remediler nasıl saklanmalıdır?

Yoğun kokulardan, güçlü elektromanyetik alanlardan (TV,stereo,cep telefonu v.b.) uzakta serin bir yerde (buzdolabı değil)ve güneş ışığından korunmuş olarak saklanmalıdır.

Bir homeopatik tedavi ne kadar sürer?

Homepati bağışıklık sistemini yani vücudun defans mekanizmasını kullanarak tedaviyi gerçekleştirir. Tedavinin süreci defans mekanizmasının güçlü olmasına bağlıdır. Aynı hastalığın tedavisi bir hastada 1 ayda gerçekleşirken diğer bir hastada senelerce sürebilir. Akut olgularda tedavi hemen veya çok kısa sürede gerçekleşir. Kronik hastalıklarda, özellikle hastanın bir çok tedavi deneyip çaresiz kaldıktan sonra homeopatiye başvurduğu  durumlarda (ki bu olgularda hastalık artık ciddi bir boyuta ulaşmıştır)ise  sonuca hızlı ulaşmak zordur.

Homeopatik tedavinin süresi ne zaman biter?

Hasta kendini iyi hissettiği anda tedavi bitmiştir. Herhangi yeni bir hastalık söz konu olur veya eski hastalık  tekrar ederse  ancak o zaman homeopata gitmek gerekir. Kronik bir hastalığın tedavisi devam ederken eğer üşütme, ishal, bademcik, konjonktivite, gibi akut  rahatsızlıklar ortaya çıkarsa homeopatı haberdar edip yeni bir reçete veya tavsiye almak gerekir.

Homeopatik remediler, kimyasal tıbbi ilaçlarla etkileşime girermi?

Hiçbir şekilde girmez. Ancak antibiyotik veya kortizon gibi yaygın kullanılan ilaçlar homeopatik remedinin etkisini yavaşlatarak hatta durdurarak tedavi süresini uzatabilir.

Kimyasal ilaçlarla veya hormonlarla birlikte alınan homeopatik remedilerin etkisi ya hiç kalmaz yada azalır. Bunun iki sebebi vardır; birincisi kimyasal ilaçlar vücudun sinyallerini yani semptomları baskı altına alarak durdurduğu için homeopatın semptomlarla igili doğru bilgi alması  mümkün değildir; ikincisi, homeopatik remediler  çok seyreltildikleri  için kimyasal etkileri kalmamıştır ve tedavi edici etkileri  kimyasal  ilaçlar tarafından  kolayca yok edilebilir. Bu gibi durumlarda homeopata danışmak gerekir.

Homeopati ile diğer tedavi metodları uygulanabilirmi?

Genel olarak evet ama her olgu farklı olduğu için homeopata danışmak gerekir.

Tedavi metodlarının eş zamanlı  değil, ancak bir tedavi bittikten sonra diğer tedavinin  başlaması şeklinde sıra ile uygulanması tavsiye edilir. 

Homeopati akupunktur ile birlikte kullanılabilirmi?

İki tedavi aynı anda uygulanmamalıdır. Tedavisi zor olan bazı kronik hastalıklarda tek tedavi uygulanıp başarılı olmaması durumunda  yeni bir tedaviye geçilmesi doğru olur.

Homeopatik tedavi sonrası geçen bir hastalık tekrarlayabilirmi?

Bir hastalığın tekrarlaması bir çok sebepden  olabilir: hastalığın türü, tedavinin hangi  noktada bırakıldığı, hastanın genel sağlık durumu, hastanın duygusal ve fiziksel önemli bir stresle karşı karşıya kalma durumu, hastanın tedavi sonrası homeopatın dediklerini uygulama durumu gibi faktörler hastalığın tekrarlamasını etkiler.

Plasebo tedavisi nedir?

Tedaviyi uygulayan kişiye olan inanç ve güvenlerinden dolayı yanlış ilaçla bile olumlu sonuç alan hastalar olabilir.  Plasebo etkisi, içeriği olmayan ilaçla yapılan tedavi anlamına gelir fakat bu tip tedaviler kısa süreli olur ve gerçek anlamda hastalığı tedavi etmez.  Dönemsel bir rahatlama sağlar. İyi eğitim almış, deneyimli  bir homeopat hastadaki iyileşmenin gerçek, kalıcı veya  geçici bir plasebo etkisi olup olmadığını anlar.